30 تصدیق ثروت برای جذب ثروت و فراوانی به زندگی شما

  • 2021-07-20

30 Wealth Affirmations To Attract Wealth And Abundance Into Your Life

هر روز به خودتان بگویید که به دنبال چه چیزی هستید. کمبود پول وجود ندارد بلکه فقدان هوشیاری است. خودتان را در ارتعاش ثروت و فراوانی تراز افکار خود را به طرز فکر ثروت به طرز فکر کمبود. باشد که این جملات تاکیدی به وارد کردن ثروت فراوان به زندگی شما کمک کند. هر روز این جملات تاکیدی را در زمان اختصاص داده شده بگویید, بگو, ببین, احساسش کن, و باور کن, شک نکن, ثروت حق نخستزادگی شماست.

1. ثروت روزانه در اطراف من شناور است.

2. هر روز من ثروتمندتر و ثروتمندتر می شوم

3. پول به راحتی و بدون زحمت به من می رسد.

4. ثروت به طور مداوم به زندگی من جریان می یابد.

5. اعمال من ایجاد ثروت ثابت, رفاه, و فراوانی.

6. من با انرژی ثروت و فراوانی همسو هستم.

7. من مغناطیسی برای پول هستم.

8. رفاه به سمت من کشیده شده است.

9. من ذهنیت ثروتمندی دارم.

10. من باز و پذیرای تمام زندگی ثروت به من می دهد هستم.

11. من ثروتمندم.

12. من همیشه بیش از اندازه کافی پول دارم.

13. من پول را به من جذب می کنم.

14. من احساس می کنم شگفت انگیزی به عنوان یک فرد ثروتمند.

15. ثروت در زندگی من سرازیر می شود.

16. مقدار زیادی از پول به من در مقادیر روزافزون می رسد.

17. من از همه چیزهایی که دریافت می کنم سپاسگزارم.

18. امروز من جذب ثروت و فراوانی و رفاه.

19. کیف پول و موجودی بانکی من پر از پول است.

20. ثروت من از درون من می درخشد.

21. من بهمن فراوانی مالی ایجاد می کنم و به روش های شگفت انگیزی پس می دهم.

22. من هر بلوکی را که مانع از دریافت رفاه شد رها می کنم.

23. ثروت از همه جهات به سمت من سرازیر می شود.

24. من از نظر مالی فراوان هستم و پول به طور طبیعی به من می رسد.

25. من به خودم اجازه می دهم همیشه غرق در فراوانی مالی باشم و سخاوتمندانه ثروتم را تقسیم می کنم.

26. ثروت از طریق من مانند امواج در اقیانوس جریان می یابد و دوباره باز می گردد.

27. من فقط به فکر ثروت و فراوانی هستم.

28. من یک تاجر ثروتمند هستم که با شرایط خودم زندگی می کنم.

29. من تابش ثروت, فراوانی, و رفاه.

30. ثروت من برای همیشه افزایش به عنوان من بیشتر از خودم را در خدمت به جهان.

26 اظهارات جول اوستین برای موفقیت در زندگی شما

18 تصدیق که زندگی شما را شاد می کند

اسم من اسد میه است, من مدیر عامل و بنیانگذار بیداری هستم. من یک رویاپرداز هستم که در پنج سال گذشته از طریق تحصیلات شخصی دانش زیادی در زمینه کارافرینی و پیشرفت شخصی کسب کرده ام. ماموریت من الهام بخشیدن به میلیون ها نفر برای تاجر شدن با بیدار کردن ذهن خود به عظمت خود است.

شما ممکن است مانند

35 Encouraging Quotes On Success

35 تشویق به نقل از موفقیت

35 Discomfort Quotes On Success

35 نقل قول ناراحتی در موفقیت

35 Kingly Quotes On Success

35 نقل قول پادشاهی در مورد موفقیت

35 Skincare Quotes On Success

35 به نقل از محصولات مراقبت از پوست در موفقیت

35 Like Attracts Like Quotes On Success

35 مانند جذب مانند نقل قول در موفقیت

35 The Social Network Quotes On Success

35 شبکه اجتماعی به نقل از موفقیت

تصدیق

35 تصدیق عشق به خود

35 Self Love Affirmations

جملات تاکیدی راهی عالی برای برنامه ریزی مجدد ذهن و تجسم زندگی رویاهای شماست. تصدیق به تقویت باورهایی که در درون خود دارید اعم از مثبت یا منفی کمک می کند, بنابراین شروع به استفاده از جملات تاکیدی مثبت کنید تا بتوانید ذهن خود را مجددا برنامه ریزی کنید تا به میزان بیشتری به خود ایمان داشته باشید. به یاد داشته باشید افکار, احساس, و اعمال. جملات تاکیدی مثبت منجر به احساسات مثبت می شود که منجر به اقدامات مثبت می شود که منجر به زندگی مثبت می شود. تکرار این تصدیق عشق خود را به خودتان روزانه و شما یک تغییر مثبت در طرز فکر خود را ببینید, اقدامات خود را, و زندگی خود را.

1. "من دقیقا همان کسی هستم که باید در این لحظه باشم.”

2. "من به خودم احترام می گذارم.”

3. "من ارزشمند هستم.”

4. "من صحبت های منفی خود را رها می کنم.”

5. "عشق از درون من جریان دارد.”

6. "من انتخاب می کنم که از عذرخواهی به خاطر خودم دست بردارم.”

7. "من به خودم اعتقاد دارم.”

8. "من هر روز در حال رشد هستم.”

9. "من به محدودیت هایم احترام می گذارم و احترام می گذارم.”

10. "من خودم و نیازهایم را در اولویت قرار می دهم.”

11. "من کافی هستم.”

12. "من با خودم مهربان هستم.”

13. "من به خودم اجازه می دهم عمیقا احساس کنم.”

14. "من با بدنم با عشق و مراقبت رفتار می کنم.”

15. "من موفق هستم.”

16. "زندگی من بازتابی از عشق درون من است.”

17. "من قادر به رسیدن به اهدافم هستم.”

18. "من همیشه و همیشه بهترین تلاش خود را خواهم کرد.”

19. "من اشتباه یا نقص خود نیستم.”

20. "من از فردیت منحصر به فرد خود استقبال می کنم.”

21. "من شفا دهنده زندگی خودم هستم.”

22. "من لایق عشق هستم.”

23. "من می توانم به هر چیزی که فکر می کنم برسم برسم.”

24. "من به شهودم اعتماد دارم.”

25. "من خودم را بدون قید و شرط می پذیرم.”

26. "هرچه بیشتر خودم را دوست داشته باشم دوست داشتنی تر می شوم.”

27. "من سزاوار خوشبختی هستم.”

28. "من هرگونه نیاز به رنج را رها می کنم.”

29. "تنها تصویب من نیاز به خود من است.”

30. "من برای مراقبت از خودم وقت می گذارم.”

31. "من وقتی موفق نمی شوم خود شفقت را تمرین می کنم.”

32. "من به مرزهای خودم احترام می گذارم.”

33. "من عاشق هر بخشی از چیزی هستم که باعث می شود من همانی باشم که هستم.”

34. "من این قدرت را دارم که دنیای خود را تغییر دهم.”

35. "من خودم را می بخشم و از اشتباهاتم درس می گیرم.”

تصدیق

35 تصدیق ایمان

35 Faith Affirmations

جملات تاکیدی راهی عالی برای برنامه ریزی مجدد ذهن و تجسم زندگی رویاهای شماست. تصدیق به تقویت باورهایی که در درون خود دارید اعم از مثبت یا منفی کمک می کند, بنابراین شروع به استفاده از جملات تاکیدی مثبت کنید تا بتوانید ذهن خود را مجددا برنامه ریزی کنید تا به میزان بیشتری به خود ایمان داشته باشید. به یاد داشته باشید افکار, احساس, و اعمال. جملات تاکیدی مثبت منجر به احساسات مثبت می شود که منجر به اقدامات مثبت می شود که منجر به زندگی مثبت می شود. تکرار این تصدیق ایمان به خودتان روزانه و شما یک تغییر مثبت در طرز فکر خود را ببینید, اقدامات خود را, و زندگی خود را.

1. "ایمانی که به خودم دارم به من اجازه می دهد تا موفق شوم.”

2. "من به هدایت الهی که به من داده می شود گوش می دهم.”

3. "ایمان من باعث می شود که به اهدافم برسم.”

4. "ایمان من به خدا من مجموعه رایگان از همه نگرانی, اضطراب و شک"

5. "ایمان من سبک زندگی عالی من را دیکته می کند. “

6. "من احساس کامل و شفا می کنم.”

7. "من ممکن است شکست بخورم, اما من یک شکست نیست.”

8. "خدا به من کمک می کند تا کاری را انجام دهم که معتقدم امکان پذیر نیست.”

9. "من ایمان دارم و اقدام می کنم.”

10. "من با ایمان راه می روم نه با دید.”

11. "ایمان من اجازه نمی دهد شکست را تجربه کنم.”

12. "خدا همیشه با من است.”

13. "من از قدرت ایجاد تغییر برکت دارم.”

14. "من ایمان به اعتماد به نفس من و اعتماد به نفس در ایمان من.”

15. "ایمان من نجات دهنده من است .”

16. "من باید با ایمان من جلال.”

17. "من همه کارها را با نگرش عالی انجام می دهم.”

18. "خدا برای من نقشه ای دارد.”

19. "من گذشته را رها می کنم و به گذشته ایمان دارم.”

20. "من در مسیر درست حرکت می کنم.”

21. "من در خرد و دانش روزافزون هستم.”

22. "جهان به طور طبیعی از من و نیازهای من مراقبت می کند.”

23. "ایمان من مرا بالاتر از ترس هایم قرار می دهد.”

24. "بیش از هر چیز من به خودم ایمان دارم.”

25. "ایمان منشا موفقیت من است.”

26. "ایمان حالت طبیعی ذهنی من است.”

27. "من برای دعا و اقدام به سمت اهداف و سرنوشت من.”

28. "من به خودم و توانایی خود برای دستیابی به نتایج عالی اعتقاد دارم.”

29. "از طریق ایمانم می توانم کوه ها را جابجا کنم.”

30. "مراحل من برنامه ریزی شده است و من به خداوند اعتماد دارم.”

31. "من برای یک هدف خاص ساخته شده ام.”

32. "تمام اعمال من, افکار و کلمات توسط یک قدرت الهی هدایت.”

33. "ایمان من با هر نفس افزایش می یابد.”

34. "اکنون ایمان در من بیدار شده است.”

35. "من به توانایی خود برای رسیدن به عظمت ایمان دارم. “

تصدیق

35 تصدیق پول

35 Money Affirmations

جملات تاکیدی راهی عالی برای برنامه ریزی مجدد ذهن و تجسم زندگی رویاهای شماست. تصدیق به تقویت باورهایی که در درون خود دارید اعم از مثبت یا منفی کمک می کند, بنابراین شروع به استفاده از جملات تاکیدی مثبت کنید تا بتوانید ذهن خود را مجددا برنامه ریزی کنید تا به میزان بیشتری به خود ایمان داشته باشید. به یاد داشته باشید افکار, احساس, و اعمال. جملات تاکیدی مثبت منجر به احساسات مثبت می شود که منجر به اقدامات مثبت می شود که منجر به زندگی مثبت می شود. تکرار این تصدیق پول به خودتان روزانه و شما یک تغییر مثبت در طرز فکر خود را ببینید, اقدامات خود را, و زندگی خود را.

1. "من نظم و انضباط را به انتخاب های مالی سخت در حال حاضر برای لذت بردن از یک زندگی راحت تر بعد از.”

2. "من قادر به غلبه بر موانع پولی هستم که بر سر راه من قرار دارد.”

3. "من اجازه می دهم پول به راحتی به سمت من جریان یابد.”

4. "من قادر به مدیریت مبالغ زیادی از پول هستم.”

5. "من بدون بدهی خواهم بود. من قدرت این را دارم که این اتفاق بیفتد.”

6. "من به طور مداوم فرصت هایی را جذب می کنم که پول بیشتری ایجاد می کنند.”

7. "من این قدرت را دارم که ثروت و پول را به زندگی خود جذب کنم.”

8. "من پول را کنترل می کنم پول من را کنترل نمی کند.”

9. "من از پول گرفتن لذت می برم.”

10. "من خودم را با داشتن پول تجسم می کنم و پول بیشتری دریافت می کنم.”

11. "من همیشه پول کافی دارم.”

12. "من اعتماد دارم که پول بیشتری به من می رسد.”

13. "من این قدرت را دارم که یک فرد موفق مالی باشم.”

14. "من تمام انرژی منفی را بر سر پول رها می کنم.”

15. "من به راحتی و بدون زحمت به سمت خود پول جذب می کنم.”

16. "ساده است که پول در بیاوریم.”

17. "من جسورانه اهداف پولی خود را فتح می کنم.”

18. "من توانایی یادگیری نحوه مدیریت بهتر پول خود را دارم.”

19. "من به اندازه کافی پول جذب می کنم تا هزینه زندگی مورد نظر خود را بپردازم.”

20. "من با گذشت زمان به تمام ثروت هایی که می خواهم می رسم.”

21. "من سزاوار این فرصت برای کسب بیش از من امروز را.”

22. "من می دانم که پول است ازادی.”

23. "من می توانم هزینه های من پیگیری و چوب به بودجه.”

24. "من پول را به عهده دارم و عاقلانه مدیریت می کنم.”

25. "من از توانایی تجلی پول در صورت تمایل بسیار سپاسگزارم.”

26. "من تمام ترس هایم را در مورد پول رها کردم.”

27. "من می توانم مثبت در وضعیت پول من پیدا.”

28. "من علاقه زیادی به ایجاد ثروت دارم و تمام ارزشی را که برای زندگی من به همراه دارد تشخیص می دهم.”

29. "من همیشه پول کافی برای تحقق نیازهایم دارم.”

30. "من به وفور نفس می کشم.”

31. "من یک محافظ پول موفق هستم.”

32. "من یک مغناطیس برای پول هستم. رفاه به سمت من کشیده شده است.”

33. "من ثروتمند هستم و با شرایط خودم زندگی می کنم.”

34. "من از یک منبع نامحدود ثروت و ثروت در زندگی ام استقبال می کنم.”

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.